چاپ خبر
مجتمع آموزشی دکتر حسابی چهارشنبه, ۰۸ دی ۱۳۹۵


دانش آموزان عزیز...

انسان همیشه نسبت به دنیای اطراف خود کنجکاو بوده و هست و در طول روز هزاران نفر در کشورهای مختلف به صورت فردی و گروهی در مکان های  گوناگون مثل دانشگاه ها، مدارس و کارخانه ها، و آزمایشگاه ها به پژوهش می پردازند و در این راه انرژی و دقت زیادی را صرف می نمایند تا به اهداف خود برسند و از این طریق حقایق و واقعیت های این دنیای شگفت انگیز را آشکار سازند.

پس :

1.     پژوهش انسان را از جهل و ناآگاهی به علم و آگاهی می رساند.

2.     پژوهش انسان را نسبت به حوادث و اتفاقات اطراف خود آگاه و هوشیار می کند.

3.     پژوهش راه را برای حل مشکلات پیچیده  ی انسان هموار می سازد.

4.     پژوهش باعث پرورش خلاقیت و رشد استعدادهای انسان می شود.

5.     پژوهش منجر به تصمیم گیری های درست، پیشرفت کارها و رسیدن به اهداف می شود.

پیشرفت های علمی بشر در پاسخگویی به پرسش هایی است  که برای او به وجود می آید هرچه پرسش ها در جامعه ای بیشتر باشد، امکان پیشرفت بیشتر آن جامعه فراهم می شود.

 البته در صورتی که توانایی و مهارت لازم برای پاسخگویی به پرسش ها و حل مسایل فراهم باشد. یادگیری شیوه های طرح پرسش و چگونگی پاسخ یابی برای آن، همان یادگیری «پژوهش علمی » است.

پس دانش آموز باسوادکسی است که به جای حفظ انباشتی از اطلاعات، با یادگیری مهارت«پژوهش به روش علمی»، همچون دانشمندان برای جستجوی پاسخ به پرسش هایش تحقیق می نماید. مثل شما...

چگونه می توانیم یک پژوهشگر موفق باشیم؟

اگر می خواهید یک پژوهشگر موفق باشید، باید ویژگی های زیر را در خود تقویت نمایید:

·        درباره ی سوال یا مساله ی خود چقدر اطلاعات دارید ؟

برای انجام موفقیت آمیز یک پژوهش، لازم است که پرسش یا پرسش های محدود و مشخصی را در مورد موضوع انتخابی خود مطرح کنید. اگر پژوهشگری بتواند سوال خوبی مطرح نماید،مثل این است کهنیمی از کار پژوهش را انجام داده و این کار کمک می کند تا پژوهشگر زودتر به مقصود خود برسد .  ( انتخاب سوال وسیعی مثل« بررسی زندگی موجودات زنده» پژوهشگر را به زودی به نتیجه مطلوب نمی رساند .

·        تا چه اندازه به روش های پژوهش آشنایی دارید ؟

پس از تعیین موضوع و سوال تحقیق باید در فکر انتخاب روش پژوهش خود باشید. انتخاب روش مناسب برای پژوهش، شما را هرچه دقیق تر، آسان تر و ارزان تر به پاسخ پرسش ها می رساند .

موضوع پژوهش- هدف پژوهش- امکانات اجرایی پژوهش ، روش شما را مشخص می کند. روش های پژوهش عبارتند از : 1. روش کتابخانه ای 2. روش توصیفی3. روش تجربی .

·        تا چه اندازه به موضوع پژوهش فکر می کنید و آن را نزد خود و گروهتان بررسی می کنید؟

موضوعی را انتخاب کنید که مورد علاقه شما و تک تک افراد گروه باشد. شما باید قصد کنجکاوی در موضوع موردنظرتان را داشته باشید. پس سعی کنید درباره ی موضوع تحقیق خود تا جایی که می توانید سوأل طرح کنید . هرچه قدر سوأل پژوهش شما مشخص تر و محدودتر باشد موفق تر خواهید بود.

·        تا چه اندازه در انجام کار ها پشتکار دارید؟

یک پژوهش موفق ، در یک شب به نتیجه نمی رسد. با برنامه ریزی دقیق و در مدت زمان مشخص باید پژوهش را انجام داد.در انجام کار ها صبر و حوصله و پشتکار داشته باشید . پژوهش عجولانه و بی برنامه خیلی سریع بی ارزشی خود را نشان می دهد .

·        تا چه اندازه واقع بین هستید ؟

زمانی که موضوع پژوهش یا پرسشهایی ذهن شما را درگیر می کند، باید با رغبت و شوق ،مساله را پیگیری کنید. هدف از انجام  یک پژوهش، برنده شدن نیست بلکه هدف آن است که شما به آگاهی هایی دست یابید و ارزش کشفیات و کارهای خود را ببینید و دانسته های خود را بیافزایید.

آیا میدانید ؟

·        پژوهش به صبر و شکیبایی نیاز دارد.

·        پژوهش به جرأت و جسارت نیاز دارد .

·        پژوهش به امانت داری و صداقت نیاز دارد .

·        پژوهش به ابتکار و خلاقیت نیاز دارد .

·        پژوهش به فروتنی وپذیرش خطاها نیاز دارد .

انتهای پیام/.