چاپ خبر
مجتمع آموزشی دکتر حسابی شنبه, ۱۱ شهریور ۱۳۹۶
آزمایشگاه محل تجربه علم و بدست آوردن تجربه های عینی جدید در عرصه آموزش است و محلی برای ساختن آینده ای بهتر.
 
انتهای پیام/.