تذکرات شرکت در آزمون آنلاین   
 
 
توجه داشته باشید آزمونهای تعریف شده برای کاربران سیستم  بوده و باید زمان آزمون فرا برسد تا گزینه شروع آزمون فعال گردد و  نتیجه آزمون پس از پایان زمان آزمون برای کلیه شرکت کنندگان ، قابل مشاهده خواهد بود. شما برای وارد شدن به آزمون از ابتدای شروع زمان آزمون تا انتهای زمان اعلام شده برای آزمون فرصت ورود خواهید داشت و لی باید در نظر بگیرید که هر زمانی وارد می شوید باید قبل به پایان رسیدن زمان آزمون ، آزمون خود را به پایان رسانده و گزینه ثبت را بزنید .
به عنوان مثال شما ساعت 8 الی 9 برای ورود به آزمون فرصت دارید و زمان پاسخگویی به آزمون 20 دقیقه است حال اگر شما ساعت 8:45 دقیقه وارد آزمون شوید 15 دقیقه وقت دارید تا آزمون را به پایان رسانده گزینه ثبت را بزنید در غیر اینصورت پس از ساعت 9 دیگر آزمون را ثبت نمی کند و پیام "زمان آزمون به پایان رسیده است" را دریافت می کنید و شما بدون پاسخ ، آزمون را به پایان رسانده اید.
عزیزان خارج از دبیرستان دکترحسابی برای شرکت در آزمون می‌بایست اطلاعات نام کاربری (شماره همراه) ، نام و نام‌خانوادگی را وارد نموده و پس از اتمام زمان آزمون برای دیدن نتیجه از نام کاربری (تلفن همراه) استفاده نمائید.
بهترین مرورگر برای آزمون  Google chrome  است بعد Mozilla Firefox  و در آخر Internt Explorer
 

                                                                                                                                                       با تشکر مدیریت سایت
   
آزمون درس عربی پایه هفتم روز  چهارشنبه مورخ 99/05/29 ساعت 9:00 الی 9:40 مدت آزمون 25 دقیقه  

عربی پایه هفتم


     
 
آزمون درس عربی پایه هشتم روز  چهارشنبه مورخ 99/05/29 ساعت 10:00 الی 10:40 مدت آزمون 25 دقیقه  

عربی پایه هشتم


     
 
آزمون درس عربی پایه نهم روز  چهارشنبه مورخ 99/05/29 ساعت 11:00 الی 11:40 مدت آزمون 25 دقیقه  

عربی پایه نهم


     
 
آزمون درس زبان انگلیسی پایه هفتم روز  پنحشنبه مورخ 99/05/30 ساعت 9:00 الی 9:40 مدت آزمون 20 دقیقه  

زبان انگلیسی پایه هفتم


     
 
آزمون درس زبان انگلیسی پایه هشتم روز  پنحشنبه مورخ 99/05/30 ساعت 10:00 الی 10:40 مدت آزمون 20 دقیقه  

زبان انگلیسی پایه هشتم


     
 
آزمون درس زبان انگلیسی پایه نهم روز  پنحشنبه مورخ 99/05/30 ساعت 11:00 الی 11:40 مدت آزمون 20 دقیقه  

زبان انگلیسی پایه نهم


     
 
آزمون درس  ریاضیات هفتم روز  شنبه مورخ 99/06/01 ساعت 9:00 الی 9:40 مدت آزمون 35 دقیقه  

ریاضیات پایه هفتم


     
 
آزمون درس  ریاضیات هشتم روز  شنبه مورخ 99/06/01 ساعت 10:00 الی 10:40 مدت آزمون 35 دقیقه  

ریاضیات پایه هشتم


     
 
آزمون درس  ریاضیات نهم روز  شنبه مورخ 99/06/01 ساعت 11:00 الی 11:40 مدت آزمون 35 دقیقه  

ریاضیات پایه نهم


     
 
آزمون درس علوم تجربی پایه هفتم روز  یکشنبه مورخ 99/06/02 ساعت 9:00 الی 9:40 مدت آزمون 20 دقیقه  

علوم تجربی پایه هفتم


     
 
آزمون درس علوم تجربی پایه هشتم روز  یکشنبه مورخ 99/06/02 ساعت 10:00 الی 10:40 مدت آزمون 20 دقیقه  

علوم تجربی پایه هشتم


     
 
آزمون درس علوم تجربی پایه نهم روز  یکشنبه مورخ 99/06/02 ساعت 11:00 الی 11:40 مدت آزمون 20 دقیقه  

علوم تجربی پایه نهم


     
 
آزمون درس ادبیات پایه هفتم روز  دوشنبه مورخ 99/06/03 ساعت 9:00 الی 9:40 مدت آزمون 20 دقیقه  

ادبیات پایه هفتم


     
 
آزمون درس ادبیات پایه هشتم روز  دوشنبه مورخ 99/06/03 ساعت 10:00 الی 10:40 مدت آزمون 20 دقیقه  

ادبیات پایه هشتم


     
 
آزمون درس ادبیات پایه نهم روز  دوشنبه مورخ 99/06/03 ساعت 11:00 الی 11:40 مدت آزمون 20 دقیقه  

ادبیات پایه نهم


     
 
نقشه سایت