توجه داشته باشید آزمونهای تعریف شده برای کاربران سیستم  بوده و باید زمان آزمون فرا برسد تا گزینه شروع آزمون فعال گردد و  نتیجه آزمون پس از پایان زمان آزمون برای کلیه شرکت کنندگان ، قابل مشاهده خواهد بود. شما برای وارد شدن به آزمون از ابتدای شروع زمان آزمون تا انتهای زمان اعلام شده برای آزمون فرصت ورود خواهید داشت و لی باید در نظر بگیرید که هر زمانی وارد می شوید باید قبل به پایان رسیدن زمان آزمون ، آزمون خود را به پایان رسانده و گزینه ثبت را بزنید .
به عنوان مثال شما ساعت 8 الی 9 برای ورود به آزمون فرصت دارید و زمان پاسخگویی به آزمون 20 دقیقه است حال اگر شما ساعت 8:45 دقیقه وارد آزمون شوید 15 دقیقه وقت دارید تا آزمون را به پایان رسانده گزینه ثبت را بزنید در غیر اینصورت پس از ساعت 9 دیگر آزمون را ثبت نمی کند و پیام "زمان آزمون به پایان رسیده است" را دریافت می کنید و شما بدون پاسخ ، آزمون را به پایان رسانده اید.(برای ورود به آزمون باید پس از شروع زمان آزمون وارد سایت شوید و پس از پایان زمان آزمون ، برای دیدن نتیجه باید از نام کاربری خارج شده و مجدداً وارد شوید)
بهترین مرورگر برای آزمون  Google chrome  است بعد Mozilla Firefox  و در آخر Internt Explorer
 بزودی آزمون های برای کلیه بازدید کنندگان طراحی و در  دسترس عمومی قرار می دهیم .
                                                                                                                                                       با تشکر مدیریت سایت

  آزمون درس زبان انگلیسی پایه هفتم روز سه شنبه 19/ 9/ 92 ساعت 18 الی 20 مدت آزمون 20 دقیقه  

زبان انگلیسی


   
آزمون درس قرآن و دینی  پایه نهم روز دوشنبه مورخ 18/ 08/ 94 ساعت 20 الی 22 مدت آزمون 20 دقیقه  

قرآن و دینی


     
 
آزمون درس زبان انگلیسی  پایه هشتم روز دوشنبه مورخ 18/ 08/ 94 ساعت 18:30 الی 20:30 مدت آزمون 20 دقیقه

زبان انگلیسی


 
آزمون درس عربی پایه هفتم روز دوشنبه مورخ 18/ 08/ 94 ساعت 17 الی 19 مدت آزمون 20 دقیقه

عربی


 
آزمون درس شیمی  پایه نهم روز دوشنبه مورخ 11/ 08/ 94 ساعت 20 الی 22 مدت آزمون 15 دقیقه  

شیمی


     
 
آزمون درس عربی  پایه هشتم روز دوشنبه مورخ 11/ 08/ 94 ساعت 18:30 الی 20:30 مدت آزمون 20 دقیقه  

عربی


     
 
آزمون درس مطالعات اجتماعی پایه هفتم روز دوشنبه مورخ 11/ 08/ 94 ساعت 17 الی 19 مدت آزمون 20 دقیقه  

مطالعات اجتماعی


     
 
آزمون درس عربی پایه نهم روز دوشنبه مورخ 04/ 08/ 94 ساعت 20 الی 22 مدت آزمون 20 دقیقه  

عربی


     
 
آزمون درس شیمی  پایه هشتم روز دوشنبه مورخ 04/ 08/ 94 ساعت 18:30 الی 20:30 مدت آزمون 15 دقیقه  

شیمی


     
 
آزمون درس زبان انگلیسی پایه هفتم روز دوشنبه مورخ 04/ 08/ 94 ساعت 17 الی 19 مدت آزمون 15 دقیقه  

زبان انگلیسی


     
 
آزمون درس ادبیات فارسی پایه نهم روز دوشنبه مورخ 27/ 07/ 94 ساعت 20 الی 22 مدت آزمون 20 دقیقه  

ادبیات فارسی


     
 
آزمون درس مطالعات اجتماعی پایه هشتم روز دوشنبه مورخ 27/ 07/ 94 ساعت 18:30 الی 20:30 مدت آزمون 20 دقیقه  

مطالعات اجتماعی


     
 
آزمون درس شیمی پایه هفتم روز دوشنبه مورخ 27/ 07/ 94 ساعت 17 الی 19 مدت آزمون 15 دقیقه  

شیمی


     
 
آزمون درس ریاضیات پایه نهم روز دوشنبه مورخ 20/ 07/ 94 ساعت 20 الی 22 مدت آزمون 20 دقیقه  

ریاضیات


     
 
آزمون درس زبان انگلیسی پایه هشتم روز دوشنبه مورخ 20/ 07/ 94 ساعت 18:30 الی 20:30 مدت آزمون 20 دقیقه  

زبان انگلیسی


     
 
آزمون درس ریاضیات پایه هفتم روز دوشنبه مور خ 20/ 07/ 94 ساعت 17 الی 19 مدت آزمون 20 دقیقه  

ریاضیات


     
 
آزمون درس ادبیات فارسی پایه هفتم روز دوشنبه مور خ 13/ 07/ 94 ساعت 17 الی 19 مدت آزمون 20 دقیقه  

ادبیات فارسی


     
 
آزمون درس زبان انگلیسی پایه هشتم روز دوشنبه مورخ 28/ 02/ 94 ساعت 20 الی 22 مدت آزمون 20 دقیقه  

زبان انگلیسی


     
 
آزمون درس مطالعات اجتماعی پایه هفتم روز دوشنبه مور خ 28/ 02/ 94 ساعت 18 الی 20 مدت آزمون 20 دقیقه  

مطالعات اجتماعی


     
 
  آزمون درس مطالعات اجتماعی پایه هشتم روز دوشنبه مورخ 21/ 02/ 94 ساعت 20 الی 22 مدت آزمون 20 دقیقه  

مطالعات اجتماعی


   
آزمون درس ادبیات فارسی پایه هفتم روز دوشنبه مور خ 21/ 02/ 94 ساعت 18 الی 20 مدت آزمون 20 دقیقه
   

ادبیات فارسی


 
  آزمون درس علوم تجربی پایه هشتم روز دوشنبه مورخ 14/ 02/ 94 ساعت 20 الی 22 مدت آزمون 25 دقیقه  

علوم تجربی


   
  آزمون درس عربی پایه هفتم روز دوشنبه مور خ 14/ 02/ 94 ساعت 18 الی 20 مدت آزمون 25 دقیقه  

عربی


   
  آزمون درس ادبیات فارسی پایه هشتم روز دوشنبه مورخ 07/ 02/ 94 ساعت 20 الی 22 مدت آزمون 20 دقیقه  

ادبیات فارسی


   
  آزمون درس زبان انکلیسی پایه هفتم روز دوشنبه مور خ 07/ 02/ 94 ساعت 18 الی 20 مدت آزمون 20 دقیقه  

زبان انگلیسی


   
  آزمون درس مطالعات اجتماعی پایه هفتم روز دوشنبه مورخ 31/ 01/ 94 ساعت 18 الی 20 مدت آزمون 20 دقیقه   

مطالعات اجتماعی


   
  آزمون درس زبان انگلیسی پایه هشتم روز دوشنبه مورخ 31/ 01/ 94 ساعت 20 الی 22 مدت آزمون 20 دقیقه  

زبان انگلیسی


   
  آزمون درس علوم تجربی پایه هشتم روز دوشنبه مورخ 24/ 01/ 94 ساعت 20 الی 22 مدت آزمون 25 دقیقه  

علوم تجربی


   
  آزمون درس علوم تجربی پایه هفتم روز دوشنبه مورخ 24/ 01/ 94 ساعت 18 الی 20 مدت آزمون 25 دقیقه نتیجه ساعت 20:15  

علوم تجربی


   
  آزمون درس ادبیات فارسی پایه هفتم روز دوشنبه مورخ 17/ 01/ 94 ساعت 18 الی 20 مدت آزمون 20 دقیقه  

ادبیات فارسی


   
  آزمون درس عربی پایه هشتم روز دوشنبه مورخ 93/12/18 ساعت 20 الی 22 مدت آزمون 20 دقیقه   

عربی


   
  آزمون درس معارف اسلامی پایه هفتم روز دوشنبه مورخ 18/ 12/ 93 ساعت 18 الی 20 مدت آزمون 20 دقیقه  

معارف اسلامی


   
  آزمون درس معارف اسلامی پایه هشتم روز دوشنبه 93/12/11 ساعت 20 الی 22 مدت آزمون 20 دقیقه نتیجه ساعت 22:15  

معارف اسلامی


   
  آزمون درس مطالعات اجتماعی پایه هفتم روز دوشنبه مورخ 11/ 12/ 93 ساعت 18 الی 20 مدت آزمون 20 دقیقه  

مطالعات اجتماعی


   
   آزمون مبانی کامپیوتر (دبیرستان ) زمان روز یک شنبه 10 / 9/ 92 ساعت 20:30 الی 22 مدت آزمون 30 دقیقه  

مبانی کامپیوتر


   
  آزمون درس علوم پایه سوم روز دوشنبه 27/ 8/ 92 ساعت 20:30 الی 21:30 مدت آزمون 40 دقیقه  

علوم پایه سوم


   
  آزمون درس ادبیات فارسی پایه هفتم روز دوشنبه 4/ 9/ 92 ساعت 18 الی 20 مدت آزمون 25 دقیقه  

ادبیات فارسی


   
  آزمون درس مطالعات اجتماعی پایه هفتم روز دوشنبه 11/ 9/ 92 ساعت 18 الی 20:24 دقیقه مدت آزمون 20 دقیقه نتیجه ساعت 20:50  

مطالعات اجتماعی


   
  آزمون درس زبان انگلیسی پایه سوم روز دوشنبه 11/ 9/ 92 از ساعت 20 الی 22:10 مدت آزمون 20 دقیقه  

زبان انگلیسی


   
  آزمون درس ادبیات فارسی پایه سوم راهنمایی  روز دوشنبه 4/ 9 / 92 ساعت 20  الی 22 مدت آزمون 20 دقیقه  

ادبیات فارسی


   
  آزمون درس تعلیمات دینی پایه هفتم روز سه شنبه 19/ 9/ 92 ساعت 18 الی 20 مدت آزمون 15 دقیقه  

تعلیمات دینی


   
  آزمون درس جغرافیا پایه سوم روز سه شنبه 19 /9/ 92 ساعت 20 الی 22 مدت آزمون 20 دقیقه  

جغرافیا


   
  آزمون درس پیام های آسمانی پایه سوم روز دوشنبه 25/ 09/ 92 ساعت 20 الی 22 مدت 20 دقیقه  

هدیه های آسمانی


   
  آزمون درس علوم اجتماعی پایه هفتم روز دوشنبه 30/ 10/ 92 ساعت 18 الی 20 مدت آزمون 20 دقیقه  

علوم اجتماعی


برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
   
  آزمون درس علوم تجربی پایه سوم روز دوشنبه 30/ 10/ 92 ساعت 20 الی 22 مدت آزمون 25 دقیقه  

علوم تجربی


برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
   
  آزمون درس علوم تجربی پایه هفتم روز دوشنبه 07/ 11 / 92 ساعت 18 الی 20 مدت آزمون 25 دقیقه. نتیچه ساعت 8:45 دقیقه  

علوم تجربی


برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
   
  آزمون درس تاریخ پایه سوم راهنمایی روز دوشنبه 07/ 11/ 92 ساعت 20 الی 22 مدت آزمون 20 دقیقه  

تاریخ


برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
   
  آزمون درس عربی پایه هفتم روز دوشنبه 14/ 11 / 92 ساعت 18 الی 20 مدت آزمون 25 دقیقه. نتیچه ساعت 8:45 دقیقه  

عربی


برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
   
  آزمون درس زبان انگلیسی پایه سوم روز دوشنبه 14/ 11 / 92 ساعت 20 الی 22 مدت آزمون 20 دقیقه  

زبان انگلیسی


برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
   
  آزمون درس زبان انگلیسی پایه هفتم روز دوشنبه 21/ 11 / 92 ساعت 18 الی 20 مدت آزمون 20 دقیقه. نتیچه ساعت 8:45 دقیقه  

زبان انگلیسی


برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
   
  آزمون درس جغرافیا پایه سوم روز دوشنبه 21/ 11 / 92 ساعت 20 الی 22 مدت آزمون 20 دقیقه  

جغرافیا


برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
   
  آزمون درس زبان انگلیسی پایه سوم روز دوشنبه 28/ 11 / 92 ساعت 20 الی 22 مدت آزمون 20 دقیقه.  

زبان انگلیسی


برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
   
  آزمون درس علوم تجربی پایه هفتم روز دوشنبه 5/ 12 / 92 ساعت 18 الی 21:45 مدت آزمون 25 دقیقه. نتیچه ساعت 8:45 دقیقه  

علوم تجربی ( لطفا دوباره وارد آزمون شوید و در صورت ورود دوباره آزمون دهید)


   
  آزمون درس عربی پایه سوم روز دوشنبه 5/ 12 / 92 ساعت 20 الی 22 مدت آزمون 25 دقیقه.  

عربی


برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
   
  آزمون درس عربی پایه هفتم روز دوشنبه 12/ 12 / 92 ساعت 18 الی 20 مدت آزمون 25 دقیقه. نتیچه ساعت 8:45 دقیقه  

عربی


برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
   
  آزمون درس علوم تجربی پایه سوم روز دوشنبه 12/ 12 / 92 ساعت 20 الی 22 مدت آزمون 25 دقیقه.  

علوم تجربی


برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
   
  آزمون درس ادبیات پایه هفتم روز دوشنبه 19/ 12 / 92 ساعت 18 الی 20 مدت آزمون 20 دقیقه. نتیچه ساعت 8:45 دقیقه  

ادبیات


برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
   
  آزمون درس تاریخ پایه سوم روز دوشنبه 19/ 12 / 92 ساعت 20 الی 22 مدت آزمون 20 دقیقه.  

تاریخ


برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
   
  آزمون درس مطالعات اجتماعی پایه هفتم روز سه شنبه 19/ 01/ 93 ساعت 18 الی 20 مدت آزمون 20 دقیقه نتیجه ساعت 20:45  

مطالعات اجتماعی


برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
   
  آزمون درس زبان انگلیسی پایه هفتم روز دوشنبه 25/ 01/ 93 ساعت 18 الی 20 مدت آزمون 20 دقیقه نتیجه ساعت 20:45  

زبان انگلیسی


برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
   
  آزمون درس جغرافی پایه سوم روز دوشنبه 25/ 01/ 93 ساعت 20 الی 22 مدت آزمون 20 دقیقه  

جغرافیا


برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
   
  آزمون درس علوم تجربی پایه سوم روز دوشنبه 25/ 01/ 93 ساعت 20 الی 22 مدت آزمون 20 دقیقه  

علوم تجربی


برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
   
  آزمون درس عربی پایه هفتم روز دوشنبه 1/ 02/ 93 ساعت 18 الی 20 مدت آزمون 25 دقیقه نتیجه ساعت 20:45  

عربی


برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
   
  آزمون درس زبان انگلیسی پایه سوم روز دوشنبه 01/ 02/ 93 ساعت 20 الی 22 مدت آزمون 20 دقیقه  

زبان انگلیسی


برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
   
  آزمون درس علوم تجربی پایه هفتم روز دوشنبه 08/ 02/ 93 ساعت 18 الی 20 مدت آزمون 25 دقیقه نتیجه ساعت 20:45  

علوم تجربی


برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
   
  آزمون درس عربی پایه سوم روز دوشنبه 08/ 02/ 93 ساعت 20 الی 22 مدت آزمون 25 دقیقه  

عربی


برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
   
  آزمون درس عربی پایه هفتم روز دوشنبه 15/ 02/ 93 ساعت 18 الی 20 مدت آزمون 25 دقیقه نتیجه ساعت 20:45  

عربی


برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
   
  آزمون درس دینی پایه سوم روز دوشنبه 15/ 02/ 93 ساعت 20 الی 22 مدت آزمون 20 دقیقه  

دینی


برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
   
  آزمون درس علوم تجربی پایه هفتم روز دوشنبه 07/ 07 / 93 ساعت 18 الی 20 مدت آزمون 20 دقیقه. نتیچه ساعت 20:05 دقیقه  

علوم تجربی


برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
   
  آزمون درس ریاضیات پایه هشتم روز دوشنبه 07/ 07 / 93 ساعت 20 الی 22 مدت آزمون 30 دقیقه  

ریاضیات


برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
   
  آزمون درس ادبیات پایه هفتم روز دوشنبه 14/ 07 / 93 ساعت 18 الی 20 مدت آزمون 20 دقیقه. نتیچه ساعت 20:10 دقیقه  

ادبیات فارسی


برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
   
  آزمون درس مطالعات اجتماعی پایه هشتم روز دوشنبه 14/ 07 / 93 ساعت 20 الی 22 مدت آزمون 20 دقیقه  

مطالعات اجتماعی


برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
   
  آزمون درس ریاضیات پایه هفتم روز دوشنبه 28/ 07/ 93 ساعت 18 الی 20 مدت آزمون 30 دقیقه. نتیجه ساعت 8:10 دقیقه  

ریاضیات


برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
   
  آزمون درس عربی پایه هشتم روز دوشنبه 28/ 07 / 93 ساعت 20 الی 22 مدت آزمون 25 دقیقه  

عربی


برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
   
  آزمون درس زبان انگلیسی پایه هفتم روز دوشنبه 05/ 08/ 93 ساعت 18 الی 20 مدت آزمون 20 دقیقه  

زبان انگلیسی


   
  آزمون درس ابیات پایه هشتم روز دوشنبه 05/ 08/ 93 ساعت 20 الی 22 مدت آزمون 20 دقیقه  

ادبیات


   
  آزمون درس عربی پایه هفتم روز دوشنبه 19/ 08/ 93 ساعت 18 الی 20 مدت آزمون 20 دقیقه  

عربی


   
  آزمون درس زبان انگلیسی پایه هشتم روز دوشنبه 19/ 08 /93 ساعت 20الی 22 مدت آزمون 20 دقیقه  

زبان انگلیسی


   
  آزمون درس ادبیات پایه هفتم روز دوشنبه 26/ 08/ 93 ساعت 18 الی 20 مدت آزمون 20 دقیقه  

ادبیات


   
  آزمون درس ریاضیات پایه هشتم روز دوشنبه 26/ 08/ 93 ساعت 20 الی 22 مدت آزمون 30 دقیقه.  

ریاضیات


   
  آزمون درس علوم تجربی پایه هفتم روز دوشنبه 93/09/17 ساعت 18 الی 20 مدت آزمون 25 دقیقه  

علوم تجربی


برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
   
  آزمون درس علوم تجربی پایه هشتم روز دوشنبه 17/ 09/ 93 ساعت 20 الی 22 مدت آزمون 25 دقیقه  

علوم تجربی


   
  آ اجتماعی پایه هفتم روز دوشنبه 93/09/24 ساعت 18 الی 20 مدت آزمون 20 دقیقهزمون درس مطالعات  

علوم اجتماعی


   
  آزمون درس عربی پایه هشتم روز دوشنبه 24/ 09/ 93 ساعت 20 الی 22 مدت آزمون 25 دقیقه  

عربی


   
  آزمون درس زبان انگلیسی پایه هفتم روز چهارشنبه 93/10/03 ساعت 18 الی 20 مدت آزمون 20 دقیقه  

زبان انگلیسی


   
  آزمون درس ادبیات پایه هشتم روز چهارشنبه مورخ 03/ 10/ 93 ساعت 20 الی 22 مدت آزمون 20 دقیقه  

ادبیات


   
  آزمون درس مطالعات اجتماعی پایه هشتم روز دوشنبه مورخ 29/ 10/ 93 ساعت 20 الی 22 مدت آزمون 20 دقیقه  

مطالعات اجتماعی


   
  آزمون درس ادبیات فارسی پایه هفتم روز دوشنبه 93/10/29 ساعت 18 الی 20 مدت آزمون 20 دقیقه نتیجه ساعت 20:15  

ادبیات فارسی


   
  آزمون درس مطالعات اجتماعی پایه هفتم روز دوشنبه 93/11/06 ساعت 18 الی 20 مدت آزمون 20 دقیقه  

مطالعات اجتماعی


   
  آزمون درس دین و زندگی پایه هشتم روز دوشنبه مورخ 06/ 11/ 93 ساعت 20 الی 22 مدت آزمون 20 دقیقه  

دین و زندگی


   
  آزمون درس دین و زندگی پایه هفتم روز دوشنبه 93/11/13 ساعت 18 الی 20 مدت آزمون 20 دقیقه  

دین و زندگی


   
  آزمون درس عربی پایه هشتم روز دوشنبه مورخ 13/ 11/ 93 ساعت 20 الی 22 مدت آزمون 25 دقیقه  

عربی


   
  آزمون درس ادبیات پایه هشتم روز دوشنبه مورخ 20/ 11/ 93 ساعت 20 الی 22 مدت آزمون 20 دقیقه  

ادبیات فارسی


   
  آزمون درس عربی پایه هفتم روز دوشنبه 93/11/20 ساعت 18 الی 20 مدت آزمون 20 دقیقه  

عربی


   
  آزمون درس زبان انگلیسی پایه هفتم روز دوشنبه 93/11/27 ساعت 18 الی 20 مدت آزمون 20 دقیقه  

زبان انگلیسی


   
  آزمون درس علوم تجربی پایه هشتم روز دوشنبه مورخ 27/ 11/ 93 ساعت 20 الی 22 مدت آزمون 25 دقیقه  

علوم تجربی


   
  آزمون درس علوم تجربی پایه هفتم روز دوشنبه 93/12/04 ساعت 18 الی 20 مدت آزمون 25 دقیقه  

علوم تجربی


   
  آزمون درس زبان انگلیسی پایه هشتم روز دوشنبه مورخ 04/ 12/ 93 ساعت 20 الی 22 مدت آزمون 20 دقیقه  

زبان انگلیسی


   
آزمون درس ادبیات فارسی پایه هفتم روز دوشنبه مورخ 25/ 08/ 94 ساعت 17 الی 19 مدت آزمون 20 دقیقه  

ادبیات فارسی


     
 
آزمون درس پیام آسمانی  پایه هشتم روز دوشنبه مورخ 25/ 08/ 94 ساعت 18:30 الی 20:30 مدت آزمون 15 دقیقه  

پیام های آسمانی


     
 
آزمون درس زبان انگلیسی  پایه نهم روز دوشنبه مورخ 25/ 08/ 94 ساعت 20 الی 22 مدت آزمون 20 دقیقه  

زبان انگلیسی


     
 
آزمون درس دینی و قرآن  پایه هفتم روز دوشنبه مورخ 02/ 09/ 94 ساعت 17 الی 19 مدت آزمون 20 دقیقه  

دینی و قرآن


     
 
آزمون درس مطالعات اجتماعی  پایه هشتم روز دوشنبه مورخ 02/ 09/ 94 ساعت 18:30 الی 20:30 مدت آزمون 20 دقیقه  

مطالعات اجتماعی


     
 
آزمون درس دینی و قرآن  پایه نهم روز دوشنبه مورخ 02/ 09/ 94 ساعت 20 الی 22 مدت آزمون 20 دقیقه  

دینی و قرآن


     
 
آزمون درس شیمی   پایه هفتم روز دوشنبه مورخ 09/ 09/ 94 ساعت 17 الی 19 مدت آزمون 15 دقیقه  

شیمی


     
 
آزمون درس زمین و زیست  پایه هشتم روز دوشنبه مورخ 09/ 09/ 94 ساعت 18:30 الی 20:30 مدت آزمون 20 دقیقه  

زمین و زیست


     
 
آزمون درس مطالعات اجتماعی  پایه نهم روز دوشنبه مورخ 09/ 09/ 94 ساعت 20 الی 22 مدت آزمون 20 دقیقه  

مطالعات اجتماعی


     
 
آزمون درس عربی  پایه هشتم روز دوشنبه مورخ 16/ 09/ 94 ساعت 18:30 الی 20:30 مدت آزمون 20 دقیقه  

عربی


     
 
آزمون درس ادبیات  پایه هفتم روز دوشنبه مورخ 16/ 09/ 94 ساعت 17 الی 19 مدت آزمون 20 دقیقه  

ادبیات


     
 
آزمون درس عربی  پایه نهم روز دوشنبه مورخ 16/ 09/ 94 ساعت 20 الی 22 مدت آزمون 25 دقیقه  

عربی


     
 
آزمون درس زمین و زیست  پایه هفتم روز دوشنبه مورخ 23/ 09/ 94 ساعت 17 الی 19 مدت آزمون 20 دقیقه  

زمین و زیست هفتم


     
 
آزمون درس عربی  پایه هشتم روز دوشنبه مورخ 23/ 09/ 94 ساعت 18:30 الی 20:30 مدت آزمون 20 دقیقه  

زمین و زیست هشتم


     
 
آزمون درس ادبیات  پایه نهم روز دوشنبه مورخ 23/ 09/ 94 ساعت 20 الی 22 مدت آزمون 20 دقیقه  

ادبیات نهم


     
 
آزمون درس هدیه های آسمانی  پایه هفتم روز دوشنبه مورخ 28/ 10/ 94 ساعت 17 الی 19 مدت آزمون 15 دقیقه  

هدیه های آسمانی هفتم


     
 
آزمون درس هدیه های آسمانی  پایه هشتم روز دوشنبه مورخ  28 / 10/ 94 ساعت 18:30 الی 20:30 مدت آزمون 15 دقیقه  

هدیه های آسمانی هشتم


     
 
آزمون درس زیست و زمین  پایه نهم روز دوشنبه مورخ 28/ 10/ 94 ساعت 20 الی 22 مدت آزمون 20 دقیقه  

زمین و زیست نهم


     
 
آزمون درس ادبیات  پایه هفتم روز دوشنبه مورخ 05/ 11/ 94 ساعت 17 الی 19 مدت آزمون 20 دقیقه  

ادبیات پایه هفتم


     
 
آزمون درس ریاضیات  پایه هشتم روز دوشنبه مورخ  05 / 11/ 94 ساعت 18:30 الی 20:30 مدت آزمون 25 دقیقه  

ریاضیات پایه هشتم


     
 
آزمون درس ادبیات  پایه نهم روز دوشنبه مورخ 05/ 11/ 94 ساعت 20 الی 22 مدت آزمون 20 دقیقه  

ادبیات پایه نهم


     
 
آزمون درس عربی پایه هفتم روز دوشنبه مورخ 12/ 11/ 94 ساعت 17 الی 19 مدت آزمون 20 دقیقه  

عربی پایه هفتم


     
 
آزمون درس ادبیات  پایه هشتم روز دوشنبه مورخ  12 / 11/ 94 ساعت 18:30 الی 20:30 مدت آزمون 20 دقیقه  

ادبیات پایه هشتم


     
 
آزمون درس عربی  پایه نهم روز دوشنبه مورخ 12/ 11/ 94 ساعت 20 الی 22 مدت آزمون 20 دقیقه  

عربی پایه نهم


     
 
آزمون درس زبان انگلیسی پایه هفتم روز دوشنبه مورخ 19/ 11/ 94 ساعت 17 الی 19 مدت آزمون 15 دقیقه  

زبان انگلیسی پایه هفتم


     
 
آزمون درس مطالعات اجتماعی  پایه هشتم روز دوشنبه مورخ  19 / 11/ 94 ساعت 18:30 الی 20:30 مدت آزمون 20 دقیقه  

مطالعات اجتماعی هشتم


     
 
آزمون درس پیامهای آسمانی  پایه نهم روز دوشنبه مورخ 19/ 11/ 94 ساعت 20 الی 22 مدت آزمون 20 دقیقه  

پیام های آسمانی پایه نهم


     
 
آزمون درس مطالعات اجتماعی پایه هفتم روز دوشنبه مورخ 26/ 11/ 94 ساعت 17 الی 19 مدت آزمون 15 دقیقه  

مطالعات اجتماعی هفتم


     
 
آزمون درس زبان انگلیسی  پایه هشتم روز دوشنبه مورخ 26 / 11/ 94 ساعت 18:30 الی 20:30 مدت آزمون 10 دقیقه  

زبان انگلیسی هشتم


     
 
آزمون درس زیست شناسی پایه نهم روز دوشنبه مورخ 26/ 11/ 94 ساعت 20 الی 22 مدت آزمون 15 دقیقه  

زیست شناسی پایه نهم


     
 
آزمون درس فیزیک  پایه هفتم روز دوشنبه مورخ 03/ 12/ 94 ساعت 17 الی 19 مدت آزمون 12 دقیقه  

علوم تجربی ( فیزیک) پایه هفتم


     
 
آزمون درس هدیه های آسمانی  پایه هشتم روز دوشنبه مورخ 03 / 12/ 94 ساعت 18:30 الی 20:30 مدت آزمون 15 دقیقه  

هدیه های آسمانی پایه هشتم


     
 
آزمون درس زبان انگلیسی  پایه نهم روز دوشنبه مورخ 03/ 12/ 94 ساعت 20 الی 22 مدت آزمون 10 دقیقه  

زبان انگلیسی پایه نهم


     
 
آزمون درس ادبیات  پایه هفتم روز دوشنبه مورخ 10/ 12/ 94 ساعت 17 الی 19 مدت آزمون 20 دقیقه  

ادبیات پایه هفتم


     
 
آزمون درس عربی  پایه هشتم روز دوشنبه مورخ 10 / 12/ 94 ساعت 18:30 الی 20:30 مدت آزمون 20 دقیقه  

عربی پایه هشتم


     
 
آزمون درس علوم تجربی ( فیزیک)  پایه نهم روز دوشنبه مورخ 10/ 12/ 94 ساعت 20 الی 22 مدت آزمون 15 دقیقه  

علوم تجربی (فیزیک) پایه نهم


     
 

 توجه داشته باشید آزمونهای تعریف شده برای کاربران سیستم  بوده و باید زمان آزمون فرا برسد تا گزینه شروع آزمون فعال گردد و  نتیجه آزمون پس از پایان زمان آزمون برای کلیه شرکت کنندگان ، قابل مشاهده خواهد بود. شما برای وارد شدن به آزمون از ابتدای شروع زمان آزمون تا انتهای زمان اعلام شده برای آزمون فرصت ورود خواهید داشت و لی باید در نظر بگیرید که هر زمانی وارد می شوید باید قبل به پایان رسیدن زمان آزمون ، آزمون خود را به پایان رسانده و گزینه ثبت را بزنید .
به عنوان مثال شما ساعت 8 الی 9 برای ورود به آزمون فرصت دارید و زمان پاسخگویی به آزمون 20 دقیقه است حال اگر شما ساعت 8:45 دقیقه وارد آزمون شوید 15 دقیقه وقت دارید تا آزمون را به پایان رسانده گزینه ثبت را بزنید در غیر اینصورت پس از ساعت 9 دیگر آزمون را ثبت نمی کند و پیام "زمان آزمون به پایان رسیده است" را دریافت می کنید و شما بدون پاسخ ، آزمون را به پایان رسانده اید.(برای ورود به آزمون باید پس از شروع زمان آزمون وارد سایت شوید و پس از پایان زمان آزمون ، برای دیدن نتیجه باید از نام کاربری خارج شده و مجدداً وارد شوید)
بهترین مرورگر برای آزمون  Google chrome  است بعد Mozilla Firefox  و در آخر Internt Explorer
 سوالات هر آزمون و پاسخ آن حداکثر نا 48 ساعت بعد از آزمون در قسمت "نمونه سوالات" قرار داده خواهد شد.
                                                                                                                                                       با تشکر مدیریت سایت

آزمون درس هدیه های آسمانی  پایه هفتم روز دوشنبه مورخ 17/ 12/ 94 ساعت 17 الی 19 مدت آزمون 15 دقیقه  

هدیه های آسمانی پایه هفتم


     
 
آزمون درس مطالعات اجتماعی  پایه نهم روز دوشنبه مورخ 17/ 12/ 94 ساعت 20 الی 22 مدت آزمون 15 دقیقه  

مطالعات اجتماعی پایه نهم


     
 
آزمون درس علوم ( فیزیک) روز دوشنبه مورخ 17 / 12/ 94 ساعت 18:30 الی 20:30 مدت آزمون 15 دقیقه  

علوم تجربی ( فیزیک) پایه هشتم


     
 
آزمون درس ادبیات فارسی  پایه هفتم روز دوشنبه مورخ ساعت 17 الی 19 مدت آزمون 15 دقیقه  

ادبیات فارسی پایه هفتم


     
 
آزمون درس عربی  پایه نهم روز دوشنبه مورخ 23/ 01/ 95 ساعت 20 الی 22 مدت آزمون 20 دقیقه  

عربی پایه نهم


     
 
آزمون درس عربی  پایه هفتم روز دوشنبه 30/ 01/ 95 مورخ ساعت 17 الی 19 مدت آزمون 15 دقیقه  

عربی پایه هفتم


     
 
آزمون درس علوم ( فیزیک ) پایه هشتم روز دوشنبه مورخ 30 / 01/ 95 ساعت 18:30 الی 20:30 مدت آزمون 15 دقیقه  

علوم تجربی ( فیزیک) پایه هشتم


     
 
آزمون درس زبان انگلیسی  پایه نهم روز دوشنبه مورخ 30/ 01/ 95 ساعت 20 الی 22 مدت آزمون 10 دقیقه  

زبان انگلیسی پایه نهم


     
 
آزمون درس علوم (زیست و زمین)  پایه هفتم روز دوشنبه 06/ 02/ 95 مورخ ساعت 17 الی 19 مدت آزمون 15 دقیقه  

علوم تجربی (زیست و زمین) پایه هفتم


     
 
آزمون درس ریاضیات  پایه هشتم روز دوشنبه مورخ 06 / 02/ 95 ساعت 18:30 الی 20:30 مدت آزمون 20 دقیقه  

ریاضیات پایه هشتم


     
 
آزمون درس علوم تجربی ( زمین و زیست)  پایه نهم روز دوشنبه مورخ 06/ 02/ 95 ساعت 20 الی 22 مدت آزمون 15 دقیقه  

علوم تجربی (زیست و زمین) پایه نهم


     
 
آزمون درس هدیه های آسمانی  پایه هفتم روز دوشنبه 13/ 02/ 95 مورخ ساعت 17 الی 19 مدت آزمون 15 دقیقه  

هدیه های آسمانی پایه هفتم


     
 
آزمون درس علوم ( زمین و زیست)  پایه هشتم روز دوشنبه مورخ 13 / 02/ 95 ساعت 18:30 الی 20:30 مدت آزمون 15 دقیقه  

علوم تجربی (زیست و زمین) پایه هشتم


     
 
آزمون درس هدیه های آسمانی  پایه نهم روز دوشنبه مورخ 13/ 02/ 95 ساعت 20 الی 22 مدت آزمون 15 دقیقه  

هدیه‌های آسمانی پایه نهم


     
 
آزمون درس مطالعات اجتماعی پایه هشتم روز دوشنبه مورخ 17 / 01/ 95 ساعت 18:30 الی 20:30 مدت آزمون 15 دقیقه  

مطالعات اجتماعی پایه هشتم


     
 
آزمون درس علوم ( زیست و زمین)  پایه هفتم روز دوشنبه 20/ 02/ 95 مورخ ساعت 17 الی 19 مدت آزمون 15 دقیقه  

علوم تجربی (زیست و زمین) پایه هفتم


     
 
آزمون درس مطالعات اجتماعی پایه هشتم روز دوشنبه مورخ 20/ 02/ 94 ساعت 20 الی 22 مدت آزمون 20 دقیقه  

مطالعات اجتماعی پایه هشتم


     
 
آزمون درس مطالعات اجتماعی  پایه نهم روز دوشنبه مورخ 20/ 02/ 95 ساعت 20 الی 22 مدت آزمون 20 دقیقه  

مطالعات اجتماعی پایه نهم


     
 
آزمون درس ادبیات فارسی  پایه هفتم روز دوشنبه مورخ 12/ 07/ 95  ساعت 17 الی 19 مدت آزمون 15 دقیقه  

ادبیات فارسی پایه هفتم


     
 
آزمون درس زبان انگلیسی  پایه هشتم روز دوشنبه مورخ 12/ 07/ 95  ساعت 18:30 الی 20:30 مدت آزمون 15 دقیقه  

زبان انگلیسی پایه هشتم


     
 
آزمون درس علوم تجربی  پایه نهم روز دوشنبه مورخ 12/ 07/ 95 ساعت 20 الی 22 مدت آزمون 15 دقیقه  

علوم تجربی پایه نهم


     
 
آزمون درس ریاضیات  پایه هفتم روز دوشنبه مورخ 26/ 07/ 95  ساعت 17 الی 19 مدت آزمون 15 دقیقه  

ریاضیات پایه هفتم


     
 
آزمون درس زبان مطالعات اجتماعی  پایه هشتم روز دوشنبه مورخ 26/ 07/ 95  ساعت 18:30 الی 20:30 مدت آزمون 15 دقیقه  

مطالعات اجتماعی پایه هشتم


     
 
آزمون درس زبان انگلیسی  پایه نهم روز دوشنبه مورخ 26/ 07/ 95 ساعت 20 الی 22 مدت آزمون 15 دقیقه  

زبان انگلیسی پایه نهم


     
 
آزمون درس زبان انگلیسی  پایه هفتم روز دوشنبه مورخ 03/ 08/ 95  ساعت 17 الی 19 مدت آزمون 15 دقیقه  

زبان انگلیسی پایه هفتم


     
 
آزمون درس زبان علوم تجربی  پایه هشتم روز دوشنبه مورخ 03/ 08/ 95  ساعت 18:30 الی 20:30 مدت آزمون 15 دقیقه  

علوم تجربی پایه هشتم


     
 
آزمون درس ریاضیات  پایه نهم روز دوشنبه مورخ 03/ 08/ 95 ساعت 20 الی 22 مدت آزمون 20 دقیقه  

ریاضیات پایه نهم


     
 
آزمون درس عربی  پایه هفتم روز دوشنبه مورخ 17/ 08/ 95  ساعت 17 الی 19 مدت آزمون 18 دقیقه  

عربی پایه هفتم


     
 
آزمون درس ادبیات فارسی  پایه هشتم روز دوشنبه مورخ 17/ 08/ 95  ساعت 18:30 الی 20:30 مدت آزمون 15 دقیقه  

ادبیات فارسی پایه هشتم


     
 
آزمون درس عربی  پایه نهم روز دوشنبه مورخ 17/ 08/ 95 ساعت 20 الی 22 مدت آزمون 18 دقیقه  

عربی پایه نهم


     
 
آزمون درس علوم تجربی  پایه نهم روز دوشنبه مورخ 24/ 08/ 95 ساعت 20 الی 22 مدت آزمون 18 دقیقه  

علوم تجربی پایه نهم


     
 
آزمون درس ریاضیات  پایه هشتم روز دوشنبه مورخ 24/ 08/ 95  ساعت 18:30 الی 20:30 مدت آزمون 18 دقیقه  

ریاضیات پایه هشتم


     
 
آزمون درس ریاضی  پایه هفتم روز دوشنبه مورخ 24/ 08/ 95  ساعت 17 الی 19 مدت آزمون 18 دقیقه  

ریاضیات پایه هفتم


     
 
آزمون درس زبان انگلیسی پایه هفتم روز دوشنبه مورخ 27/ 10/ 95  ساعت 17 الی 19 مدت آزمون 15 دقیقه  

زبان انگلیسی پایه هفتم


     
 
آزمون درس علوم اجتماعی پایه هشتم روز دوشنبه مورخ 27/ 10/ 95  ساعت 18:30 الی 20:30 مدت آزمون 15 دقیقه  

علوم اجتماعی پایه هشتم


     
 
آزمون درس علوم تجربی  پایه نهم روز دوشنبه مورخ 27/ 10/ 95 ساعت 20 الی 22 مدت آزمون 20 دقیقه  

علوم تجربی نهم


     
 
آزمون درس علوم تجربی پایه هفتم روز دوشنبه مورخ 04//11/ 95  ساعت 17 الی 19 مدت آزمون 20 دقیقه  

علوم تجربی پایه هفتم


     
 
آزمون درس زبان انگلیسی  پایه هشتم روز دوشنبه مورخ 95/11/04 ساعت 18:30 الی 20:30 مدت آزمون 15 دقیقه  

زبان انگلیسی پایه هشتم


     
 
آزمون درس مطالعات اجتماعی  پایه نهم روز دوشنبه مورخ 04/ 11/ 95 ساعت 20 الی 22 مدت آزمون 15 دقیقه  

مطالعات اجتماعی پایه نهم


     
 
آزمون درس عربی پایه هفتم روز دوشنبه مورخ 11//11/ 95  ساعت 17 الی 19 مدت آزمون 18 دقیقه  

عربی پایه هفتم


     
 
آزمون درس عربی  پایه نهم روز دوشنبه مورخ 11/ 11/ 95 ساعت 20 الی 22 مدت آزمون 15 دقیقه  

عربی پایه نهم


     
 
آزمون درس عربی  پایه هشتم روز دوشنبه مورخ 95/11/11 ساعت 18:30 الی 20:30 مدت آزمون 15 دقیقه  

عربی پایه هشتم


     
 
آزمون درس ریاضیات  پایه هفتم روز دوشنبه مورخ 25/ 11/ 95  ساعت 17 الی 19 مدت آزمون 22 دقیقه  

ریاضیات پایه هفتم


     
 
آزمون درس ریاضیات  پایه هشتم روز دوشنبه مورخ 95/11/25 ساعت 18:30 الی 20:30 مدت آزمون 20 دقیقه  

ریاضیات پایه هشتم


     
 
آزمون درس ریاضیات  پایه نهم روز دوشنبه مورخ 25/ 11/ 95 ساعت 20 الی 22 مدت آزمون 20 دقیقه  

ریاضیات پایه نهم


     
 
آزمون درس ادبیات  پایه هفتم روز دوشنبه مورخ 02/ 12/ 95  ساعت 17 الی 19 مدت آزمون 15 دقیقه  

درس ادبیات پایه هفتم


     
 
آزمون درس ادبیات  پایه هشتم روز دوشنبه مورخ 95/12/02 ساعت 18:30 الی 20:30 مدت آزمون 15 دقیقه  

درس ادبیات پایه هشتم


     
 
آزمون درس ادبیات  پایه نهم روز دوشنبه مورخ 02/ 12/ 95 ساعت 20 الی 22 مدت آزمون 15 دقیقه  

درس ادبیات پایه نهم


     
 
آزمون درس مطالعات اجتماعی پایه هفتم روز دوشنبه 09/ 12 / 95 ساعت 17 الی 19 مدت آزمون 20 دقیقه  

مطالعات اجتماعی پایه هفتم


     
 
آزمون درس مطلعات اجتماعی  پایه هشتم روز دوشنبه مورخ 95/12/09 ساعت 18:30 الی 20:30 مدت آزمون 15 دقیقه  

مطالعات اجتماعی پایه هشتم


     
 
آزمون درس مطالعات اجتماعی  پایه نهم روز دوشنبه مورخ 09/ 12/ 95 ساعت 20 الی 22 مدت آزمون 15 دقیقه  

مطالعات اجتماعی پایه نهم


     
 
آزمون درس عربی  پایه هفتم روز دوشنبه 16/ 12 / 95 ساعت 17 الی 19 مدت آزمون 18 دقیقه  

عربی پایه هفتم


     
 
آزمون درس عربی  پایه هشتم روز دوشنبه مورخ 95/12/16 ساعت 18:30 الی 20:30 مدت آزمون 18 دقیقه  

عربی پایه هشتم


     
 
آزمون درس عربی  پایه نهم روز دوشنبه مورخ 16/ 12/ 95 ساعت 20 الی 22 مدت آزمون 18 دقیقه  

عربی پایه نهم


     
 
آزمون درس عربی  پایه هفتم روز دوشنبه 28/ 01 / 96 ساعت 17 الی 19 مدت آزمون 20 دقیقه  

عربی پایه هفتم


     
 
آزمون درس عربی  پایه هشتم روز دوشنبه مورخ 96/01/28 ساعت 18:30 الی 20:30 مدت آزمون 18 دقیقه  

عربی پایه هشتم


     
 
آزمون درس عربی  پایه نهم روز دوشنبه مورخ 28/ 01/ 96 ساعت 20 الی 22 مدت آزمون 18 دقیقه  

عربی پایه نهم


     
 
آزمون درس علوم تجربی  پایه هفتم روز دوشنبه 04/ 02/ 96 ساعت 17 الی 19 مدت آزمون 20 دقیقه  

علوم تجربی پایه هفتم


     
 
آزمون درس علوم تجربی  پایه هشتم روز دوشنبه مورخ 96/02/04 ساعت 18:30 الی 20:30 مدت آزمون 20 دقیقه  

علوم تجربی پایه هشتم


     
 
آزمون درس ادبیات  پایه هفتم روز دوشنبه 11/ 02/ 96 ساعت 17 الی 19 مدت آزمون 15 دقیقه  

درس ادبیات پایه هفتم


     
 
آزمون درس ادبیات  پایه هشتم روز دوشنبه مورخ 96/02/11 ساعت 18:30 الی 20:30 مدت آزمون 15 دقیقه  

درس ادبیات پایه هشتم


     
 
آزمون درس ادبیات  پایه نهم روز دوشنبه مورخ 96/02/11 ساعت 20  الی 22:00 مدت آزمون 15 دقیقه  

درس ادبیات پایه نهم


     
 
آزمون درس مطاعات اجتماعی  پایه هفتم روز دوشنبه 18/ 02/ 96 ساعت 17 الی 19 مدت آزمون 15 دقیقه  

مطالعات اجتماعی پایه هفتم


     
 
آزمون درس مطالعات اجتماعی  پایه هشتم روز دوشنبه مورخ 96/02/18 ساعت 18:30 الی 20:30 مدت آزمون 15 دقیقه  

مطالعات اجتماعی پایه هشتم


     
 
آزمون درس مطالعات اجتماعی  پایه نهم روز دوشنبه مورخ 96/02/18 ساعت 20  الی 22:00 مدت آزمون 15 دقیقه  

مطالعات اجتماعی پایه نهم


     
 
آزمون درس زبان انگلیسی  پایه نهم روز دوشنبه مورخ 97/07/16 ساعت 20:00  الی 22:00 مدت آزمون 15 دقیقه  

آزمون زبان انگلیسی پایه نهم


     
 
آزمون درس زبان انگلیسی  پایه هشتم روز دوشنبه مورخ 97/07/16 ساعت 18:30  الی20:30 مدت آزمون 15 دقیقه  

آزمون زبان انگلیسی پایه هشتم


     
 
آزمون درس زبان انگلیسی  پایه هفتم روز دوشنبه مورخ 97/07/16 ساعت 17:00  الی 19:00 مدت آزمون 15 دقیقه  

آزمون زبان انگلیسی پایه هفتم


     
 
آزمون درس ریاضیات پایه هفتم روز پنج شنبه مورخ 97/07/26 ساعت 9:00  الی 18:00 مدت آزمون 25 دقیقه  

آزمون ریاضیات پایه هفتم


برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
آزمون درس ریاضیات  پایه نهم روز پنج شنبه مورخ 97/07/26 ساعت 9:00  الی 18:00 مدت آزمون 30 دقیقه  

آزمون ریاضیات پایه نهم


برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
آزمون درس ریاضیات  پایه هشتم روز پنج شنبه مورخ 97/07/26 ساعت 9:00 الی 18:00 مدت آزمون 25 دقیقه  

آزمون ریاضیات پایه هشتم


برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
آزمون درس عربی پایه هفتم روز پنج‌شنبه مورخ 97/08/03 ساعت 9:00 الی 18:00 مدت آزمون 20 دقیقه  

آزمون عربی پایه هفتم


برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
آزمون درس عربی پایه هشتم روز پنج‌شنبه مورخ 97/08/03 ساعت 9:00 الی 18:00 مدت آزمون 15 دقیقه  

آزمون عربی پایه هشتم


برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
آزمون درس عربی پایه نهم روز پنج‌شنبه مورخ 97/08/02 ساعت 9:00 الی 18:00 مدت آزمون 15 دقیقه  

آزمون عربی پایه نهم


برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
     
 
آزمون درس مطالعات اجتماعی پایه هفتم روز دوشنبه مورخ 97/08/14 ساعت 17:00 الی 19:00 مدت آزمون 15 دقیقه  

مطالعات اجتماعی پایه هفتم


     
 
آزمون درس مطالعات اجتماعی پایه هشتم روز دوشنبه مورخ 97/08/14 ساعت 18:30  الی 20:30  مدت آزمون 15 دقیقه  

مطالعات اجتماعی پایه هشتم


     
 
آزمون درس مطالعات اجتماعی پایه نهم روز دوشنبه مورخ 97/08/14 ساعت 20:00 الی 22:00 مدت آزمون 15 دقیقه  

مطالعات اجتماعی پایه نهم


     
 
آزمون درس ادبیات فارسی پایه هفتم روز دوشنبه مورخ 97/08/21 ساعت 17:00 الی 19:00 مدت آزمون 15 دقیقه  

ادبیات فارسی پایه هفتم


     
 
آزمون درس ادبیات فارسی پایه هشتم روز دوشنبه مورخ 97/08/21 ساعت 18:30  الی 20:30  مدت آزمون 15 دقیقه  

ادبیات فارسی پایه هشتم


     
 
آزمون درس ادبیات فارسی پایه نهم روز دوشنبه مورخ 97/08/21 ساعت 20:00 الی 22:00 مدت آزمون 20 دقیقه  

ادبیات فارسی پایه نهم


     
 
آزمون درس زبان انگلیسی پایه هفتم روز دوشنبه مورخ 97/08/28 ساعت 17:00 الی 19:00 مدت آزمون 15 دقیقه  

زبان انگلیسی پایه هفتم


     
 
آزمون درس زبان انگلیسی پایه هشتم روز دوشنبه مورخ.28/ 08/ 97 از ساعت 18:30 الی 20:30 مدت زمان آزمون 15 دقیقه  

زبان انگلیسی پایه هشتم


     
 
آزمون درس زبان انگلیسی پایه نهم روز دوشنبه مورخ 28/ 08/ 97 ساعت 19:00 الی 22:00 مدت آزمون 15 دقیقه  

زبان انگلیسی پایه نهم


     
 
آزمون درس عربی پایه نهم روز دوشنبه مورخ 97/09/12 ساعت 19:00 الی 22:00 مدت آزمون 15 دقیقه  

ریاضی پایه هفتم


     
 
آزمون درس ریاضی پایه نهم روز دوشنبه مورخ 05/ 09/ 97 ساعت 20:00 الی 22:00 مدت آزمون 30 دقیقه  

ریاضی پایه نهم


     
 
آزمون درس ریاضی پایه هشتم روز دوشنبه مورخ.05/ 09/ 97 از ساعت 18:30 الی 20:30 مدت زمان آزمون 30 دقیقه  

ریاضی پایه هشتم


     
 
آزمون درس عربی پایه هشتم روز دوشنبه مورخ 97/09/12 ساعت 18:00 الی 20:30 مدت آزمون 20 دقیقه  

عربی پایه هفتم


     
 
آزمون درس عربی پایه هشتم روز دوشنبه مورخ.12/ 09/ 97 از ساعت 18:30 الی 20:30 مدت آزمون 15 دقیقه  

عربی پایه هشتم


     
 
آزمون درس عربی پایه نهم روز دوشنبه مورخ 97/09/12 ساعت 19:00 الی 22:00 مدت آزمون 15 دقیقه  

عربی پایه نهم


     
 
آزمون درس علوم پایه هفتم روز دوشنبه مورخ 97/09/19 ساعت 17:00 الی 19:00 مدت آزمون 20 دقیقه  

علوم تجربی پایه هفتم


     
 
آزمون درس علوم پایه هشتم روز دوشنبه مورخ 97/09/19 ساعت 18:00  الی 20:30 مدت آزمون 20 دقیقه  

علوم تجربی پایه هشتم


     
 
آزمون درس علوم پایه نهم روز دوشنبه مورخ 97/09/19 ساعت 19:00  الی 22:00 مدت آزمون 20 دقیقه  

علوم تجربی پایه نهم


     
 
آزمون درس فارسی پایه هفتم روز 5 شنبه مورخ 98/12/15 ساعت 16:00 الی 18:00 مدت آزمون 20 دقیقه  

ادبیات فارسی پایه هفتم


     
 
آزمون درس فارسی پایه هشتم روز 5 شنبه مورخ 98/12/15 ساعت 17:30 الی 19:30 مدت آزمون 20 دقیقه  

ادبیات فارسی پایه هشتم


     
 
آزمون درس فارسی پایه نهم روز 5 شنبه مورخ 98/12/15 ساعت 19:00 الی 21:00 مدت آزمون 20 دقیقه  

ادبیات فارسی پایه نهم


     
 
آزمون درس ریاضی پایه هفتم روز  شنبه مورخ 98/12/17 ساعت 16:00 الی 18:00 مدت آزمون 30 دقیقه  

ریاضی پایه هفتم


     
 
آزمون درس ریاضی پایه هشتم روز  شنبه مورخ 98/12/17 ساعت 17:30 الی 19:30 مدت آزمون 30 دقیقه  

ریاضی پایه هشتم


     
 
آزمون درس ریاضی پایه نهم روز  شنبه مورخ 98/12/17 ساعت 19:00 الی 21:00 مدت آزمون 20 دقیقه  

ریاضی پایه نهم


     
 
آزمون درس علوم پایه نهم روز  دوشنبه مورخ 98/12/19 ساعت 19:00 الی 21:00 مدت آزمون 20 دقیقه  

علوم پایه نهم


     
 
آزمون درس علوم پایه هشتم روز  دوشنبه مورخ 98/12/19 ساعت 17:30 الی 19:30 مدت آزمون 20 دقیقه  

علوم پایه هشتم


     
 
آزمون درس علوم پایه هفتم روز  دوشنبه مورخ 98/12/19 ساعت 16:00 الی 18:00 مدت آزمون 20 دقیقه  

علوم پایه هفتم


     
 
آزمون درس معارف اسلامی پایه هفتم روز  سه شنبه مورخ 98/12/20 ساعت 17:00 الی 19:00 مدت آزمون 15 دقیقه  

معارف اسلامی پایه هفتم


     
 
آزمون درس معارف اسلامی پایه هشتم روز   سه شنبه مورخ 98/12/20 ساعت 18  الی 20 مدت آزمون 15 دقیقه  

معارف اسلامی پایه هشتم


     
 
آزمون درس معارف اسلامی  پایه نهم روز  سه شنبه مورخ 98/12/20 ساعت 19:00 الی 21:00 مدت آزمون 15 دقیقه  

معارف اسلامی پایه نهم


     
 
آزمون درس زبان انگلیسی پایه هفتم روز  پنج‌شنبه مورخ 98/12/22 ساعت 16:00 الی 18:00 مدت آزمون 20 دقیقه  

زبان انگلیسی پایه هفتم


     
 
آزمون درس زبان انگلیسی پایه هشتم روز  پنج‌شنبه مورخ 98/12/22 ساعت 17:30 الی 19:30 مدت آزمون 20 دقیقه  

زبان انگلیسی پایه هشتم


     
 
آزمون درس زبان انگلیسی پایه نهم روز  پنج‌شنبه مورخ 98/12/22 ساعت 19:00 الی 21:00 مدت آزمون 20 دقیقه  

زبان انگلیسی پایه نهم


     
 
آزمون درس مطالعات اجتماعی پایه هفتم روز  شنبه مورخ 98/12/24 ساعت 16:00 الی 18:00 مدت آزمون 25 دقیقه  

مطالعات اجتماعی پایه هفتم


     
 
آزمون درس مطالعات اجتماعی پایه هشتم روز  شنبه مورخ 98/12/24 ساعت 17:30 الی 19:30 مدت آزمون 20 دقیقه  

مطالعات اجتماعی پایه هشتم


     
 
آزمون درس مطالعات اجتماعی پایه نهم روز  شنبه مورخ 98/12/24 ساعت 19:00 الی 21:00 مدت آزمون 20 دقیقه  

مطالعات اجتماعی پایه نهم


     
 
آزمون درس عربی پایه هفتم روز  دوشنبه مورخ 98/12/26 ساعت 16:00 الی 18:00 مدت آزمون 20 دقیقه  

عربی پایه هفتم


     
 
آزمون درس عربی پایه هشتم روز  دوشنبه مورخ 98/12/26 ساعت 17:30 الی 19:30 مدت آزمون 20 دقیقه  

عربی پایه هشتم


     
 
آزمون درس عربی پایه نهم روز  دوشنبه مورخ 98/12/26 ساعت 19:00 الی 21:00 مدت آزمون 20 دقیقه  

عربی پایه نهم


     
 
آزمون درس ادبیات فارسی پایه هفتم روز  شنبه مورخ 99/01/23 ساعت 17:00 الی 18:00 مدت آزمون 20 دقیقه  

ادبیات فارسی پایه هفتم


     
 
آزمون درس ادبیات فارسی پایه هشتم روز  شنبه مورخ 99/01/23 ساعت 18:00 الی 19:00 مدت آزمون 20 دقیقه  

ادبیات فارسی پایه هشتم


     
 
آزمون درس ادبیات فارسی پایه نهم روز  شنبه مورخ 99/01/23 ساعت 19:00 الی 20:00 مدت آزمون 20 دقیقه  

ادبیات فارسی پایه نهم


     
 
آزمون درس عربی پایه هفتم روز  دوشنبه مورخ 99/01/25 ساعت 17:00 الی 18:00 مدت آزمون 20 دقیقه  

عربی پایه هفتم


     
 
آزمون درس عربی  پایه نهم روز  دوشنبه مورخ 99/01/25 ساعت 19:00 الی 20:00 مدت آزمون 20 دقیقه  

عربی پایه نهم


     
 
آزمون درس عربی پایه هشتم روز  دوشنبه مورخ 99/01/25 ساعت 18:30 الی 19:00 مدت آزمون 20 دقیقه  

عربی پایه هشتم


     
 
آزمون درس زبان پایه هفتم روز  چهارشنبه مورخ 99/01/27 ساعت 17:00 الی 18:00 مدت آزمون 20 دقیقه  

زبان پایه هفتم


     
 
آزمون درس زبان پایه نهم روز  چهارشنبه مورخ 99/01/27 ساعت 13:00 الی 14:00 مدت آزمون 20 دقیقه  

زبان پایه نهم


     
 
آزمون درس زبان پایه هشتم روز  چهارشنبه مورخ 99/01/27 ساعت 15:00 الی 16:00 مدت آزمون 20 دقیقه  

زبان پایه هشتم


     
 
آزمون درس ریاضی پایه هفتم روز  شنبه مورخ 99/01/30 ساعت 15:00 الی 16:00 مدت آزمون 35 دقیقه  

ریاضی پایه هفتم


     
 
آزمون درس ریاضی پایه هشتم روز  شنبه مورخ 99/01/30 ساعت 13:00 الی 14:00 مدت آزمون 35 دقیقه  

ریاضی پایه هشتم


     
 
آزمون درس ریاضی پایه نهم روز  شنبه مورخ 99/01/30 ساعت 19:00 الی 20:00 مدت آزمون 35 دقیقه  

ریاضی پایه نهم


     
 
آزمون درس مطالعات اجتماعی پایه هفتم روز  دوشنبه مورخ 99/02/01 ساعت 17:00 الی 18:00 مدت آزمون 20 دقیقه  

مطالعات اجتماعی پایه هفتم


     
 
آزمون درس مطالعات اجتماعی پایه هشتم روز  دوشنبه مورخ 99/02/01 ساعت 18:30 الی 19:00 مدت آزمون 20 دقیقه  

مطالعات اجتماعی پایه هشتم


     
 
آزمون درس مطالعات اجتماعی پایه نهم روز  دوشنبه مورخ 99/02/01 ساعت 19:00 الی 20:00 مدت آزمون 20 دقیقه  

مطالعات اجتماعی پایه نهم


     
 
آزمون درس علوم تجربی پایه هفتم روز  چهارشنبه مورخ 99/02/03 ساعت 13:00 الی 14:00 مدت آزمون 20 دقیقه  

علوم تجربی پایه هفتم


     
 
آزمون درس علوم تجربی پایه هشتم روز  چهارشنبه مورخ 99/02/03 ساعت 17:00 الی 18:00 مدت آزمون 20 دقیقه  

علوم تجربی پایه هشتم


     
 
آزمون درس علوم تجربی پایه نهم روز  چهارشنبه مورخ 99/02/03 ساعت 15:00 الی 16:00 مدت آزمون 20 دقیقه  

علوم تجربی پایه نهم


     
 
آزمون درس معارف اسلامی و قرآن پایه هفتم روز  شنبه مورخ 99/02/06 ساعت 15:00 الی 16:00 مدت آزمون 25 دقیقه  

معارف اسلامی و قرآن پایه هفتم


     
 
آزمون درس معارف اسلامی و قرآن پایه هشتم روز  شنبه مورخ 99/02/06 ساعت 13:00 الی 14:00 مدت آزمون 25 دقیقه  

معارف اسلامی و قرآن پایه هشتم


     
 
آزمون درس معارف اسلامی و قرآن پایه نهم روز  شنبه مورخ 99/02/06 ساعت 19:00 الی 20:00 مدت آزمون 25 دقیقه  

معارف اسلامی و قرآن پایه نهم


     
 
آزمون درس عربی پایه هفتم روز  چهارشنبه مورخ 99/05/29 ساعت 9:00 الی 9:40 مدت آزمون 25 دقیقه  

عربی پایه هفتم


     
 
آزمون درس عربی پایه هشتم روز  چهارشنبه مورخ 99/05/29 ساعت 10:00 الی 10:40 مدت آزمون 25 دقیقه  

عربی پایه هشتم


     
 
آزمون درس عربی پایه نهم روز  چهارشنبه مورخ 99/05/29 ساعت 11:00 الی 11:40 مدت آزمون 25 دقیقه  

عربی پایه نهم


     
 
آزمون درس زبان انگلیسی پایه هفتم روز  پنحشنبه مورخ 99/05/30 ساعت 9:00 الی 9:40 مدت آزمون 20 دقیقه  

زبان انگلیسی پایه هفتم


     
 
آزمون درس زبان انگلیسی پایه هشتم روز  پنحشنبه مورخ 99/05/30 ساعت 10:00 الی 10:40 مدت آزمون 20 دقیقه  

زبان انگلیسی پایه هشتم


     
 
آزمون درس زبان انگلیسی پایه نهم روز  پنحشنبه مورخ 99/05/30 ساعت 11:00 الی 11:40 مدت آزمون 20 دقیقه  

زبان انگلیسی پایه نهم


     
 
آزمون درس  ریاضیات هفتم روز  شنبه مورخ 99/06/01 ساعت 9:00 الی 9:40 مدت آزمون 35 دقیقه  

ریاضیات پایه هفتم


     
 
آزمون درس  ریاضیات هشتم روز  شنبه مورخ 99/06/01 ساعت 10:00 الی 10:40 مدت آزمون 35 دقیقه  

ریاضیات پایه هشتم


     
 
آزمون درس  ریاضیات نهم روز  شنبه مورخ 99/06/01 ساعت 11:00 الی 11:40 مدت آزمون 35 دقیقه  

ریاضیات پایه نهم


     
 
آزمون درس علوم تجربی پایه هفتم روز  یکشنبه مورخ 99/06/02 ساعت 9:00 الی 9:40 مدت آزمون 20 دقیقه  

علوم تجربی پایه هفتم


     
 
آزمون درس علوم تجربی پایه هشتم روز  یکشنبه مورخ 99/06/02 ساعت 10:00 الی 10:40 مدت آزمون 25 دقیقه  

علوم تجربی پایه هشتم


     
 
آزمون درس علوم تجربی پایه نهم روز  یکشنبه مورخ 99/06/02 ساعت 11:00 الی 11:40 مدت آزمون 25 دقیقه  

علوم تجربی پایه نهم


     
 
نقشه سایت